Producten

Op deze Portal vindt u per UNIT4 product meer informatie en kunt u onze producten downloaden. Links in de kantlijn kunt u een product selecteren. Er volgt dan een submenu met onder andere een Download pagina. Op deze pagina staat een tabel met alle gegevens van de laatste twee releases van het desbetreffende product. Voor het installeren van een nieuwe release moet u altijd alle gegevens van een regel downloaden. Als er voor deze release een PTF (Program Temporary Fix) is aangemaakt, dan kunnen deze gegevens ook worden opgehaald. Als er een kolom is met een FIX voor een bepaalde PTF, wordt u geadviseerd deze gegevens ook te downloaden. Het gaat hier om tussentijdse wijzigingen die in de programmatuur zijn aangebracht.

De submenu's kunnen bijvoorbeeld ook een systeemfile voor de DWH manager en nieuwe panels van een PTF bevatten.

Algemene documentatie

Bij alle versies van onze producten is specifieke documentatie aanwezig, deze treft u op de Download pagina van het desbetreffende product aan. Algemene documentatie die voor meer of al onze producten geldt, vindt u in de onderstaande tabel terug.

Onderwerp Documentatie
Installatietips Installatietips
Installeren webapplicatie Installeren webapplicatie
Laden ISO-bestand Laden ISO-bestand (English version: Load ISO file)
Laden fixes Laden fixes op IBM Power Systems (English version: Load fixes on IBM Power Systems)

WebSphere

De installatiehandleiding Installeren webapplicatie is gebaseerd op versie 8.5.5 van WebSphere. Lagere versies van van WebSphere worden niet meer door IBM en Unit4 ondersteund.