Info Time Connect

Met Time Connect kunnen medewerkers van een organisatie hun bestede uren, en desgewenst ook bedragen en aantallen, invoeren via een webbrowser. Time Connect kan gekoppeld worden met andere producten van UNIT4 zoals CMS/PRS voor projecten en TMS voor uren. Zo kunnen transacties in Time Connect dienen als invoer voor projectbewaking, facturatie of salarisverwerking.

Voor informatie over release 2019.01 wordt u naar het volgende document verwezen.

Handleiding

Veel van de functionaliteit in Time Connect (o.a. reken- en vergelijkingskolommen) wordt in de TC-handleiding beschreven. De in deze handleiding opgenomen teksten kunt u ook in de online help van deze applicatie terugvinden.

Datawarehouse

Maakt u gebruik van de Datawarehouse Manager en heeft u een datawarehouse voor Time Connect, vergeet dan niet om - na installatie van de release - het nieuwe systeembestand, behorend bij deze release, in de Datawarehouse Manager te importeren.